Loading...

Skapande skola

2019-01-04T20:29:10+00:00

Skapande Skola vill stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens olika uttrycksformer och öka deras möjligheter till eget skapande.

Teater De Vill erbjuder färdiga Skapande skola-paket med workshops och tillhörande föreställningar eller skräddarsyr efter din skolas behov. I våra paket ryms arbete utifrån tema, skrivarverkstäder, framtagande av elevföreställningar, grunderna i skådespeleri och dans, mm.

Syftet med våra Skapande skola-projekt är att teatern ska få möjlighet att ta plats i elevernas pedagogiska arbete och inspirera till ett eget skapande, kritiskt tänkande och reflekterande. Fokus ligger på det grupp – och individstärkande. Likaså vill vi förmedla upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum.

Vi har sedan flera år löpande samarbeten med kommuner, stadsdelar, skolor, församlingar och fritidsgårdar. Läs gärna vad tidningen UNT skrev om ett att våra tidigare projekt. Här nedan följer ett antal exempel på vad som kan beställas.

Spontanteater

Tid: ca 60 minuter/lektion.
Ålder: 3-6 år. (Förskola)
Antal: 5-25 st
Pris: 2500:-/tillfälle
Reducerat pris: Vid bokning av 15 lektioner eller fler.
Beställare: Förskolor, stadsdelar och kommuner inom Stockholms län.

En rolig och spännande interaktiv introduktion i teater för barn 3-6 år. En teaterpedagog kommer till er förskola och leder barnen i teaterövningar, spontanteater, mim och lekar. I skapandet tar en interaktiv berättelse form. Fokus ligger på fantasi, koncentration, att lyssna på varandra och att leka tillsammans. Spontanteater är också ett lekfullt och spännande sätt att öva både motorik och samarbetsförmåga. Informationsblad.

Identitetsprojektet

Tid: ca 60×3 minuter/lektion.
Ålder: 6-15 år.
Antal: 5-25 st
Pris: 4200:-/60 min x 3 = 12600 (2 pedagoger)
Beställare: Skolor, stadsdelar och kommuner, m.fl.

Identitetsprojekt lyfter frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Workshopsserien går att beställa till projektets föreställningar men även fristående. Vi arbetar lustfyllt med dramaövningar, improvisation och gestaltning. Arbetet fokuseras på det grupp- och individstärkande samtidigt som sökandet efter att ringa in elevens syn på sin identitet är central. Vi vill också ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan för kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder b.la. den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor (improvisation, statyer, kör, mm). För högstadiet fokuseras arbetet på frågor kring gränser och #metoo.

Informationsblad

Konfliktworkshops

Tid: ca 60×3 minuter/lektion.
Ålder: 13-17 (Högstadium och gymnasium)
Antal: 5-25 st.
Pris: 4200:-/60 min x 3 = 12600 (2 pedagoger)
Beställare: Skolor, stadsdelar och kommuner, m.fl.

Vi arbetar med dramaövningar, forumspel, improvisation och scenframställning. Arbetet fokuseras på det grupp- och individstärkande samtidigt som sökandet efter att bena upp och förstå konflikter är centralt. Vi identifierar parter, maktförhållanden och undersöker hur konflikten uppstår. Forumspel är en form av forumteater med inslag av värderingsövningar och socioanalytiskt rollspel. En typ av rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan individer. Metoden har utvecklats av dramapedagogen Katrin Byréus för att bland annat kunna användas med skolelever och arbetsgrupper. För Teater De Vill tjänar arbetet med forumspel dubbla syften; att förebygga och ge medel för att hantera konflikter men också att ge material till den kommande teaterpjäsen, Conflictus.

Kulturtåget

Tid: ca 60 minuter/lektion.
Ålder: 6-18 år.
Antal: Högst 30 st
Pris: 4200:-/tillfälle (8400:-/2 tim)
Reducerat pris: Se Stora teaterkursen.
Beställare: Grundskola, gymnasium, kyrkor, fritidsgårdar.

Kulturtåget är ett unikt projekt bestående av 1-2 timslånga workshops (teater) med ett avslutande teaterbesök. Eleverna får via workshops prova/lära sig grunderna i skådespeleri. Praktiska teaterövningar för nybörjare blandas med skådespelarnas erfarenheter av teater, att gå in i en roll, samarbete, mm. Många övningar handlar om att se och höra varandra, förstå skillnaden mellan bekräftelse och blockering, finna trygghet i gruppen, osv.

Antingen beställer man workshops och teaterbesök eller så nöjer man sig med att arbeta med workshops enskilt.

Vi gör en föreställning

Tid: 80 min x 6 lektioner (Den sjätte lektionen är vigd för uppspel/föreställning.)
Ålder: 6-15 år.
Pris: 18 500:-
Beställare: Grundskola, gymnasium, kyrkor, fritidsgårdar, föreningar och företag.

Teater De Vills pedagoger kommer ut till skolan och arbetar med eleverna för att ta fram en teaterföreställning. Vi använder statyövningar, kör, maskingestaltning, fysisk teater, mim, impro, ”Play back”, mm. Arbetet, som är lustfylld och i delaktighet där alla får vara med, syftar till att ge eleverna sceniska redskap och uttryck för att själva uppträda. Under 2018 arbetar Teater De Vill med elevföreställningar i flera kommuner. Inte minst med nyanlända och asylsökande i Sigtuna kommun under temat: Landet jag kom från och landet jag kom till. Föreställningarna utgår också från temat Identitet, självbild, självkänsla och självförtroende.

Forumspel för de yngre

Tid: Ca 60 min/lektion
Ålder: 6-12 år (Låg- och mellanstadiet)
Pris: 2500:-/tillfälle
Reducerat pris: Vid bokning av 15 lektioner eller fler.
Beställare: Förskolor, stadsdelar och kommuner inom Stockholms län.

Teater De Vill har mångårig erfarenhet av arbete med forumteater/forumspel och satsar vidare på en version för de yngre. I forumteater handlar det mycket om att arbeta med teater som medel för att avslöja strukturer, negativt grupptryck och förtryck. I denna version ligger fokus mer på att lustfyllt stimulera till att inkludera och finna positiva exempel. Vad det är att vara en bra kompis? Vad kan en göra om någon inte får vara med? Utöver forumspel arbetar vi lustfyllt med samarbete, gestaltning, värderingsövningar och reflektion.

Unga tankar om flykt – skrivarverkstäder för mellanstadiet och högstadiet

Tid: 4 tim
Ålder: Mellan- och högstadiet
Pris: 5000:-/tillfälle
Beställare: Grundskolor, stadsdelar och kommuner.

Till några föreställningar, eller fristående, kan skolor beställa temadagar där eleverna arbetar med skrivarövningar utifrån temat flykt. Målet är att varje elev skriver en text, på temat som fogas samman i en e-boken Ungas tankar om flykt. Temadagen, som leds av Teater De Vills dramatiker, syftar i första hand till att ge eleven redskap för att hitta en egen historia. Vi arbetar med personliga minnen, associationsövningar, musik, inspelade berättelser, konstverk och mycket annat. Varje pass är fyra timmar där den avslutande timmen leds av klassens lärare utifrån dramatikerns angivelser. Elevernas texter började publiceras i e-boken i mars 2014 och under 2015-2017 fortsätter vi ge skrivarverkstäder för mellanstadiet/högstadiet.

Mellanstadiet | Högstadiet

Lilla teaterkursen

Tid: Ca 60 min x 4 lektioner
Pris: 10 000:-
Ålder: 6-18 år
Beställare: Skola, fritidsgårdar, kommun, stadsdelar, kyrkor m.fl.

Pedagogen arbetar mer djupgående med eleverna under sammanlagt fyra lektionstimmar. Att träffa samma pedagog flera gånger skapar trygghet. Gruppens sammanhållning stärks och kunskapen fördjupas. Arrangören kan dela upp lektionerna mellan olika klasser. Vi rekommenderar att en av lektionerna vigs åt lärarna. Detta då övningarna går att använda i undervisningen.

Stora teaterkursen

Tid: Ca 60 min x 8 lektioner
Pris: 18 500:- (Priset är reducerat).
Ålder: 6–18 år
Beställare: Skola, fritidsgårdar, föreningar, kommun, stadsdelar, kyrkor m.fl.

Pedagogen arbetar djupgående med eleverna med teaterövningar och improvisationer. Två lektioner kan vigas åt lärarna. Den första lektionen där lärarna får prova på övningarna. Den sista lektionen där en utvärdering och samtal med pedagogen sker. Detta för att stärka lärargruppen och hitta annorlunda verktyg i undervisningen.

Dela den här föreställningen på sociala media!